Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů

Ochrana soukromí a zpracování osobních údajů našich uživatelů je naší nejvyšší prioritou. V našem přístupu k ochraně soukromí se řídíme právními předpisy České republiky a nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR). Tento dokument slouží k informování o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je používáme a jaké jsou vaše práva.

Zavazujeme se chránit soukromí a bezpečnost osobních údajů svých uživatelů. Přistupujeme k osobním údajům s maximální možnou péčí a důvěrností. Osobní údaje shromažďujeme pouze v nezbytně nutném rozsahu a pro stanovené a legitimní účely spojené s provozem našeho webu. To zahrnuje například zpracování dotazů uživatelů, zlepšení kvality našich služeb a poskytování přesnějších informací o lékárnách a léčivech.

Práva subjektu údajů

Každý uživatel má právo na přístup k svým osobním údajům, právo na opravu nebo vymazání svých osobních údajů, právo omezit jejich zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů. Tyto práva lze uplatnit prostřednictvím e-mailu na adrese [email protected]. Odpovíme na vaše žádosti bez zbytečného odkladu.

Kontakt na správce

Pro veškeré dotazy ohledně ochrany soukromí a zpracování osobních údajů se můžete obrátit přímo na vlastníka webu, Vítězslava Horčičku, s poštovní adresou: Truhlářská 12, 301 00 Plzeň, Česká republika, nebo prostřednictvím e-mailu [email protected].

Write a comment