Ochrana osobních údajů a jejich zpracování

V dnešní digitální době je ochrana osobních údajů klíčovým prvkem každého internetového projektu, a náš web Ukrálovské Obory Recenze Lékáren není výjimkou. Chceme, aby se naši uživatelé cítili bezpečně při poskytování svých osobních údajů, a proto přistupujeme k jejich ochraně s nejvyšší možnou mírou zodpovědnosti a důvěry. Správa a ochrana uživatelských dat probíhá v souladu s nejnovějšími normami, které jsou stanoveny právními předpisy Evropské unie i České republiky. Naše politika zpracování osobních údajů se zaměřuje na transparentnost a informovanost subjektů údajů, což znamená, že každý uživatel má právo být informován o tom, jaké údaje shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak jsou tyto údaje používány.

Náš web používá osobní údaje především pro účely poskytování kvalitních služeb, zlepšení uživatelského zážitku a informování o novinkách nebo akčních nabídkách. Ke zpracování osobních údajů dochází pouze s výslovným souhlasem uživatele, který je každému poskytnut před zpracováním jeho údajů. Dále jsou přijímána všechna potřebná opatření k zabezpečení shromážděných údajů proti neoprávněnému přístupu, změně, zveřejnění nebo zničení. Náš tým pravidelně provádí revize bezpečnostních opatření a aktualizuje je podle aktuálních požadavků.

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů na našem webu jsou navrženy tak, abychom zajistili maximální možnou ochranu údajů našich uživatelů. Jsou založeny na zásadech přesnosti, právnosti, transparentnosti, omezení účelu, minimalizace dat, přesnosti, integrity a důvěrnosti. Každý uživatel má právo byť informován o zpracování jeho osobních údajů, má právo žádat o přístup k těmto údajům, opravu, vymazání nebo omezení jejich zpracování. Rovněž má právo vznést námitku proti zpracování údajů a požadovat přenositelnost údajů. V případě jakýchkoliv dotazů nebo požadavků týkajících se zpracování osobních údajů jsme vám plně k dispozici na e-mailu: [email protected].

Osobní údaje jsou shromažďovány jen za účelem, který byl uživateli vyložen a pouze v rozsahu, který je nezbytně nutný. Veškeré shromážděné údaje jsou uchovávány v bezpečném digitálním prostředí a jsou přístupné pouze oprávněným osobám. Zavazujeme se k nutnosti zachovávání tajemství o osobních údajích a k ochraně těchto informací před neoprávněným nebo nezákonným zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

Kontaktní informace vlastníka webu: Vítězslav Horčička, Truhlářská 12, 301 00 Plzeň, Česká republika

Write a comment